Tiêu chuẩn nào cho quảng cáo sản phẩm hình ảnh

Nếu không định hình phương thức quảng cáo hình ảnh, bạn sẽ loanh quanh chỉ trong 1 vài ý tưởng.

Trong khi đó, chúng tôi cung cấp mọi giải pháp về hình ảnh này, chỉ cần:

1. Bạn cung cấp hình ảnh chân thực nhất, có khả năng đạt độ nét cao.

2. Ý tưởng về background màu sắc cân đối.

3. Thiết kế

4. In ấn quảng cáo

5. Người thực hiện quảng cáo, lắp đặt chương trình, posm, con người tư vấn

6. Nhận diện hình ảnh sản phẩm sau khi thực hiện quảng cáo.

Tin Khác

Go Top