Tiêu chuẩn nào cho quảng cáo sản phẩm hình ảnh

Nếu không định hình phương thức quảng cáo hình ảnh, bạn sẽ loanh quanh chỉ trong 1 vài ý tưởng.

Trong khi đó, chúng tôi cung cấp mọi giải pháp về hình ảnh này, chỉ cần:

- Bạn cung cấp hình ảnh chân thực nhất, có khả năng đạt độ nét cao.

- Ý tưởng về background màu sắc cân đối.

- Thiết kế

- In ấn quảng cáo

- Người thực hiện quảng cáo, lắp đặt - thực hiện chương trình, quản trị posm, nguồn nhân lực tư vấn.

- Nhận diện hình ảnh sản phẩm sau khi thực hiện quảng cáo.

bo034-bodeobaoloc-bongon-bongonbaoloc-bosachnhavuon-bo034lamdong.jpg

Tin Khác

Go Top