Hải sâm, đồn đột biển Nha Trang mùa mưa

Mùa mưa, biển động nên lượng hàng hải sâm tươi giảm sút.

Chúng tôi vẫn cung cấp đều nhu cầu đặt hàng quanh năm.

haisamtuoi-haisamchebien-haisamnguyencon.jpg

Hotline 0981 65 13 75.

Tin Khác

Go Top