CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT BẢO LỘC

CAFE NGUYÊN CHẤT VÙNG ĐẤT BẢO LỘC XANH

HẠT CAFE CHÍN ĐƯỢC PHƠI KHÔ TỰ NHIÊN, LỌC KỸ CÀNG, RANG XAY 260 ĐỘ C -> RANG XAY HOÀN THIỆN

caferangxay-cafebaoloc-cafesach-caphexanh.jpg

Tin Khác

Go Top